Business picture

Kdo jsme

Svaz bank a pojišťoven (dále jen SBP) byl založen 2.4.1992 ve smyslu § 9a zák. 83/1990 Sb. jako sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu zejména v sociální oblasti a v tomto smyslu především dojednat s Odborovým svazem pracovníků v bankovnictví a pojišťovnictví kolektivní smlouvu vyššího stupně. Daná smlouva definující základní podmínky sociálního smíru je pak závazná pro všechny členské organizace operující v segmentu bankovnictví a pojišťovnictví.

Význam SBP jako ostatně i dalších zaměstnavatelských svazů v budoucí době jen vzroste, protože oblast sociálního smíru je klíčovou pro funkci hospodářských organizací v Evropské unii. V této souvislosti navázal SBP i úzkou spolupráci s podobnými svazy v rámci Evropské unie a legislativní novely zákoníku práce reflektovaly vstup České republiky do EU. V současné době je SBP začleněn jako plnohodnotný člen komise pro sociální dialog na úrovni Evropské bankovní federace a účastní se pravidelně jednání této komise.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Po téměř dvou letech náročného sociálního dialogu mezi SBP a OSPPP se podařilo uzavřít novou kolektivní smlouvu vyššího stupně pro období 1. 12. 2018 až 31. 12. 2020.
Nová smlouva reflektuje situaci na trhu práce, společenské změny a zároveň pokračuje v linii vzájemné důvěry a spolupráce obou partnerů sociálního dialogu.
Společně s OSPPP se podařilo vytvořit platformu stability a spolupráce odborů a zástupců zaměstnavatelů našeho sektoru.
Myslím, že pro všechny je to historický krok vpřed.
Ty dva náročné roky se oběma stranám vyplatily.

Zdeněk Šimek
předseda představenstva SBP

JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SVAZU

Ve středu 25. září 2019 od 11.00 hodin se konala v Hotelu Century Old Town Prague, Na Poříčí 7, Praha 1 v prostorách Restaurace La Veranda28 28. valná hromada Svazu bank a pojišťoven. Pozvánku najdete zde.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 28. VALNÉ HROMADY SBaP

Fotografie z 28. valné hromady (25. 9. 2019):

  

ZOBRAZIT HISTORII AKTUALIT

Základním cílem SBP je hájit společné zájmy členů
v sociální oblasti

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY


adresA

Svaz bank a pojišťoven
Na Příkopě 33
Praha 1
110 00

Telefon: +420 724 114 490
E-Mail: sekretariat.sbap@gmail.com


KONTAKT PRO MÉDIA

775 426 256