Business picture

Kdo jsme

Svaz bank a pojišťoven (dále jen SBP) byl založen 2.4.1992 ve smyslu § 9a zák. 83/1990 Sb. jako sdružení zaměstnavatelů v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví se základním cílem hájit společné zájmy členů svazu zejména v sociální oblasti a v tomto smyslu především dojednat s Odborovým svazem pracovníků v bankovnictví a pojišťovnictví kolektivní smlouvu vyššího stupně. Daná smlouva definující základní podmínky sociálního smíru je pak závazná pro všechny členské organizace operující v segmentu bankovnictví a pojišťovnictví.

Význam SBP jako ostatně i dalších zaměstnavatelských svazů v budoucí době jen vzroste, protože oblast sociálního smíru je klíčovou pro funkci hospodářských organizací v Evropské unii. V této souvislosti navázal SBP i úzkou spolupráci s podobnými svazy v rámci Evropské unie a legislativní novely zákoníku práce reflektovaly vstup České republiky do EU. V současné době je SBP začleněn jako plnohodnotný člen komise pro sociální dialog na úrovni Evropské bankovní federace a účastní se pravidelně jednání této komise.

JEDNÁNÍ ORGÁNŮ SVAZU

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 byla v Praze na Olšance podepsána Kolektivní smlouva vyššího stupně: Na fotografii podepisují smlouvu (zleva) předseda SBP Ing. Zdeněk Šimek Ph.D, Msc., MBA, předsedkyně OSPPP Alena Chlapíková a místopředseda OSPPP Bc. Aleš Veverka.

Ve středu 15. září 2021 od 11.00 hodin se konala v Hotelu Century Old Town Prague (Na Poříčí 7, Praha 1)  30. valná hromada Svazu bank a pojišťoven. Pozvánku najdete zde.

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 30. VALNÉ HROMADY SBaP

Fotografie z 30. valné hromady (15. 9. 2021):

ZOBRAZIT HISTORII AKTUALIT

Základním cílem SBP je hájit společné zájmy členů
v sociální oblasti